Kundeundersøkelse Rico Yrkesinnredning AS 2023

Først og fremst ønsker vi å takke deg for at du valgte oss som din leverandør av bilinnredning.

Vi jobber stadig med utvikling og forbedring av vårt produkt, og har i den forbindelse utarbeidet en spørreundersøkelse for og få en bedre forståelse av brukernes behov.

Skalaen er lagt opp fra 1-10, der 10 er best.

 


[wpforms id="2043"]