Vi har et høyt miljøfokus i alle ledd, fra råmateriale til ferdig produkt, gjennom hele næringskjeden

Kjernen i vår virksomhet

Våre kjerneprodukter er laget av Bjørk, og består av 95% trevirke. Dette utgjør et svært positivt regnestykke på CO2 avtrykket på vår varebilinnredning. I en fersk rapport viser det seg at innredning produsert av kryssfiner har mellom 10 og 40 ganger mindre CO2 avtrykk sammenlignet med varebil innredning i aluminium. Rapporten har da tatt høyde for kg produsert kryssfiner mot kg produsert (resirkulert) aluminium. 

 

Vårt råmateriale kommer fra Latvijas Fineries ( Riga Wood )  i Latvia. Selskaper har høyt fokus på bærekraft, og er en av Europas fremste produsenter og leverandører av treprodukter. Sammen med vår underleverandør og samarbeidspartner Tekteam AS i Drammen er vi Scandinavias største forbruker av Kryssfiner, noe vi er svært stolte av! Få et lite innblikk i Videoen over fra produsenten, og mer dokumentasjon finner du på deres nettside her

Gjennom Trefadder er vi med å bidrar til at også vår produksjon til dels kan være en bidragsyter til bedre miljø. Trefadder AS sine kommersielle klimaskoger har sitt utspring fra et omfattende statlig klimaskogprosjekt i regi av Klima- og miljødepartementet (2013-2019)

Miljødirektoratet og Norges fremste skogfagmiljøer har brukt mer enn 50 millioner kroner på Norsk klimaskogforskning i perioden 2015-2021.

Klimaeffekten av Norsk klimaskog er godt dokumentert og Trefadder har sammen med internasjonale partnere videreutviklet klimaskogmetodikk, praksis og dokumentasjon enda mer.

carbonfangst

Se filmen og la deg inspirere!

Ønsker du også å gjøre en forskjell? Skru opp lyden og ta deg 3min å se disse to filmene. Så lite, så enkelt, og så BRA! Vi er stolte av å være en del av dette, båd som produsent av produkter av tre, men også som viktig bidragsyter for treplanting. Illustrasjonsfoto hentet fra "Dreamstime" som viser Trevirkets karbonfangst.